Barbie (USA)

Mattel v. Walking Mountain -tapauksessa yhdysvaltalainen vetoomustuomioistuin ratkaisi, onko ikonisten Barbie-nukkejen käyttö provokatiivisissa taideteoksissa katsottavissa tekijänoikeuden,  tavaramerkkioikeuden ja mallioikeuden loukkaukseksi, vai sopiiko käyttö kunkin oikeuden fair use -doktriinin piiriin. Taiteilija Thomas Forsythe oli ottanut sarjan valokuvia, joissa Barbie-nuket esiintyivät alastomina absurdeissa tilanteissa, usein kodinkoneiden kanssa. Barbien oikeudet omistava Mattel väitti, että Forsythen valokuvat loukkasivat sen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta ja mallioikeutta.

Vetoomustuomioistuin pysytti alemman oikeusasteen tuomion, jossa valokuvat katsottiin fair use -doktriinin piiriin kuuluvaksi yhteiskuntakriittiseksi parodiaksi. Tuomiossa painotettiin tekijänoikeuden osalta sitä, että nukkejen käyttö Forsythen valokuvissa oli parodista ja “erittäin muuntelevaa”. Lainauksen määrä katsottiin hyväksyttäväksi kun huomioitiin parodiatarkoitus ja esitysmuoto, eli valokuva. Vaikka valokuvat olivat olleet esillä taidenäyttelyissä ja niitä käytettiin esimerkiksi postikorteissa eli niiden käyttö oli kaupallista, tuomioistuin katsoi, etteivät valokuvat kilpailleet samoilla markkinoilla Mattelin tuotteiden kanssa. Tuomioistuin katsoi, että muut fair use -kriteerit nousivat kokonaisharkinnassa merkittävämmiksi.

Tavaramerkkiloukkauksen osalta tuomioistuin katsoi, että perustuslain suojaa nauttiva vapaan taiteellisen ilmaisun oikeus oli tapauksessa yleisen edun kannalta painavampi kuin Barbie-tavaramerkille aiheutuva sekoitettavuusvaara. Tavaramerkkien fair use -arviointi eroaa Yhdysvalloissa tekijänoikeuden rajoitusten arvioinnista (ks. Campbell v. Acuff-Rose). Tässä tapauksessa kyse oli nominative fair use -poikkeuksesta. Valokuvissa siis käytettiin tavaramerkkiä viittaamaan Barbieen parodisessa tarkoituksessa.

Tom Forsythe – Food Chain Barbie.

Barbie-nuken osien muoto on suojattu mallioikeudella. Mallioikeuden nominative fair use -punninnassa tuomioistuin katsoi, että Forsythen valokuvat täyttivät kaikki kolme sallitun käytön edellytystä:

  1. Mallioikeudella suojattujen Barbie-nuken osien käyttö oli kohtuullista ottaen huomioon sen tarkoituksen, eli tuoda mieleen mielikuva Barbiesta
  2. Mallioikeudella suojattuja osia käytettiin vain siinä määrin kuin tarpeellista
  3. Käyttö ei luonut mielikuvaa siitä, että Mattel olisi hyväksynyt kuvat tai tukenut niitä

 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.