Parodia tuomioistuimissa

Suomessa parodiaa on tarkasteltu tekijänoikeuden poikkeuksena vain korkeimmassa oikeudessa vain ns. Lapualaisooppera-tapauksessa. Parodiaa on kyllä sivuttu esimerkiksi tuoreessa markkinaoikeuden Wunder-Baum-ratkaisussa, mutta sillä ei ole ollut merkittävää roolia lopputuloksen kannalta. Tekijänoikeusasioiden asiantuntijaelin tekijänoikeusneuvosto on ottanut tiukan kannan parodian itsenäisyysvaatimuksiin Helsingin hovioikeuden ratkaisemaa Pelastakaa pedofiilit -tapausta varten antamassaan lausunnossa.

Esimerkkitapauksia etsittäessä kannattaakin suunnata katse EU-tuomioistuimeen, jossa annettiin muutama vuosi sitten tekijänoikeusparodian kannalta erittäin merkittävä Deckmyn-ratkaisu. The Polo/Lauren Company -ratkaisussa unionin tuomioistuin taas punnitsi laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa parodiatavaramerkkiä (jota tosin käytettiin kaupallisesti, ei taiteessa) vastaan.

Parodiaa on käsitelty oikeudessa myös Ruotsissa. Tämä on suomalaisesta näkökulmasta mielenkiintoista, koska Ruotsin ja Suomen tekijänoikeuslait ovat yhteispohjoismaisen lainvalmistelutyön ansiosta monelta osin toisiaan vastaavat. Ruotsissa tekijänoikeusparodiaan on suhtauduttu sallivasti Alfons Åberg (eli Mikko Mallikas) -ratkaisussa. Skriet-ratkaisussa ruotsalainen vetoomustuomioistuin taas tutki, missä menee epäitsenäisen ja itsenäisen parodian raja.

Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädäntöineen eroaa merkittävästi omastamme. Siellä on kuitenkin pohdittu laajasti taiteen- ja sananvapauden sekä omaisuuden suojan risteyskohtaan asettuvaa parodiaa. Siksi on antoisaa tutustua myös muutamaan merkittävään amerikkalaisratkaisuun. Campbell v. Acuff-Rose Music -tapauksessa Yhdysvaltain korkein oikeus otti sallivan kannan musiikkiparodiaan.  Ratkaisuissa Mattel v. Walking Mountain Productions sekä Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC yhdysvaltalaiset vetoomustuomioistuimet taas oikeuttivat tavaramerkin parodioimisen kaupallisessa valokuvataiteessa sekä täysin kaupallisissa lemmikkien puruleluissa.
 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.