Pelastakaa pedofiilit (TN)

Tekijänoikeusneuvoston lausunto Helsingin hovioikeudelle Pelastakaa pedofiilit -tapauksessa käsitteli Pelastakaa lapset ry:n tekijänoikeuslain 1 §:n nojalla suojatun materiaalin käyttämistä yhdistyksen verkkosivustoa ja sen edustamaa aatetta parodian keinoin kritisoineella sivustolla. Tapauksessa syytetty mies oli julkaissut ulkoisesti Pelastakaa lapset ry:n sivustoa muistuttavan verkkosivun, jonka teksti oli lainattu suoraan esikuvasivustolta sillä erotuksella, että sana “lapsi” oli korvattu sanalla “pedofiili”. Lisäksi sivulla käytettiin Pelastakaa pedofiilit -logoa, joka muistutti Pelastakaa lapset ry:n logoa ja oli selvästi parodia siitä.

Kuva: Pelastakaa Lapset ry ja http://www.pelulamu.net/www.lapsiporno.info/pelastakaa-pedofiilit/faq.html

Tekijänoikeusneuvosto punnitsi, että Pelastakaa pedofiilit -sivuston olisi täytettävä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimukset, jotta sitä voitaisiin arvioida sallittuna parodiana tekijänoikeuslain 4.2 §:n vapaa muuntelu -säännöksen nojalla. Neuvosto päätyi siihen, että yhden sanan vaihtaminen ei ilmennä riittävästi tekijänsä henkisen luomistyön itsenäistä ja omaperäistä tulosta. Siten sivuston katsottiin tekstin osalta loukkaavan Pelastakaa lapset ry:n taloudellisia (tekijänoikeuslain 2 §) ja moraalisia (tekijänoikeuslain 3 §) oikeuksia.

Neuvosto arvioi erikseen parodiasivustolla olleen logon. Sen katsottiin olevan riittävän omaperäinen ja itsenäinen esikuvaansa verrattuna ja olevan siten 4.2 §:n mukainen vapaasti muunnellen aikaansaatu teos, joka saa myös 1 §:n mukaista suojaa. Helsingin hovioikeus yhtyi tekijänoikeusneuvoston päätelmiin ja pysytti Helsingin käräjäoikeuden Pelastakaa pedofiilit -sivuston tekijälle tuomitseman sakkorangaistuksen tekijänoikeusrikoksesta.

 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.