Pretty woman (USA)

Klassisessa tekijänoikeusratkaisussa Campbell v. Acuff-Rose Music Yhdysvaltain korkein oikeus katsoi, että kaupalliseen tarkoitukseen tehty toista teosta parodioiva musiikkikappale voidaan lukea amerikkalaisen fair use -doktriinin alaan ja se voi siten olla sallittu poikkeus tekijänoikeuteen. Vaikka Suomen laki ei tunne vastaavaa tekijänoikeuden rajoitusta, Yhdysvaltain korkeimman oikeuden painottama kokonaisharkinta on kuitenkin hyvin samankaltaista kuin esimerkiksi Suomen KKO:n Lapualaisooppera-ratkaisussa, joten tapaus on mielenkiintoinen myös kotimaisen parodiaharkinnan kannalta.

Tapauksessa muusikko Roy Orbisonin kustantaja Acuff-Rose Music oli kieltäytynyt lisensoimasta rapryhmä 2 Live Crew’lle parodiakäyttöön Orbisonin kappaletta Oh Pretty Woman. 2 Live Crew oli päätynyt tekemään kappaleen ilman lupaa ja levittämään sitä levyllään, joten Acuff-Rose haastoi yhtyeen ja heidän levy-yhtiönsä oikeuteen tekijänoikeusloukkauksesta.

Yhdysvalloissa tekijänoikeuden rajoittamista fair use -perusteella arvioidaan neliportaisen testin avulla (17 U.S.C. § 107). Testissä arvioidaan seuraavia seikkoja:

  1. Teoksen käyttämisen tarkoitus ja käytön luonne, mukaan lukien arvio siitä onko käyttö kaupallista tai ei-kaupallista opetuskäyttöä
  2. Suojatun teoksen luonne
  3. Käytön laajuus ja kopioidun osan merkitys alkuperäisen teoksen kokonaisuuden kannalta
  4. Käytön vaikutus suojatun teoksen potentiaaliselle myynnille tai sen arvolle

2 Live Crew’n kappale lainasi osia Orbisonin kappaleen sanoituksista, sekä kappaleen bassolinjaa. Vetoomustuomioistuin oli ennen korkeimman oikeuden ratkaisua katsonut, että 2 Live Crew oli lainannut alkuperäistä kappaletta liikaa ja se, sekä markkinahaitan aiheuttaminen ja lainaaminen kaupalliseen tarkoitukseen saivat aikaan fair use -rajoituksen soveltumattomuuden.

Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että fair use -rajoituksen soveltuvuudessa on käytettävä tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Kaupallinen käyttö oli vain yksi fair use -harkinnan kriteereistä, eikä yksin tehnyt 2 Live Crew’n kappaleesta tekijänoikeutta loukkaavaa. Tuomioistuin myös katsoi, että parodiateoksessa laajakin toisen teoksen keskeisten osien lainaaminen voi olla tarpeellista, jotta parodia osuisi kohteeseensa, eli toisi mieleen alkuperäisen teoksen.

 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.